*
 • Contact
*
*
*
*Curtea de Apel Pitesti
*Tribunalul Arges
*Judecatoria Pitesti
*Judecatoria Curtea de Arges
*Judecatoria Câmpulung
*Judecatoria Topoloveni
*Judecatoria Costesti
*Tribunalul Specializat Arges
*
Site-uri utile  • FAQ
*
*
*
Justiție Argeș - taxe de timbru
 • Informații
 • Taxe judiciare de timbru
 • Timbru judiciar
 

Taxele de timbru mai jos prezentate sunt actualizate la zi și ele pot fi achitate de către orice justițiabil chiar în sediul instanței.
Achitarea taxelor este întotdeauna premergătoare depunerii unei acțiuni.
La depunere, orice acțiune va fi însoțită de chitanța taxei judiciare de timbru, achitată în mod complet, dar și de timbrul judiciar.

 

1. Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel:
  - pretenții de până la 39 RON ---> 2 RON
  - pretenții între 39 RON și 388 RON ---> 2 RON + 10% pentru ceea ce depășește 39 RON.
  - pretenții între 388 RON și 3.879 RON ---> 37 RON + 8% pentru ceea ce depășește 388 RON.
  - pretenții între 3.879 RON și 19.395 RON---> 316 RON + 6% pentru ceea ce depășește 3.879 RON.
  - pretenții între 19.395 RON și 38.790 RON ---> 1.247 RON + 4% pentru ceea ce depășește 19.395 RON.
  - pretenții între 38.790 RON și 193.948 RON ---> 2.023 RON + 2% pentru ceea ce depășește 38.790 RON.
  - pretenții peste 193.948 RON ---> 5.126 RON + 1% pentru ceea ce depășește 193.948 RON.
2. Contestația la executare - se timbrează în funcție de valoarea obiectului sau sumei constestate pe criteriile de mai sus dar nu mai mult de 194 RON.
3. Cereri pentru constatarea existenței sau neexistenței unui drept ---> 19 RON cu excepția cazului când este vorba despre drepturi reale. În aceste cazuri timbrajul se calculează la valoare, pe criteriile de mai sus.
4. Cereri în anularea sau declararea nulității unui act juridic ---> 12 RON.
5. Cereri ce privesc dreptul de folosință a locuințelor ---> 10 RON.
6. Cereri de ordonanță președențială ---> 10 RON.
7. Cereri de partaj și similare ---> 19 RON.
8. Cereri de recuzare în materie civilă ---> 4 RON.
9. Cerei de suspendarea executării silite ---> 10 RON.
10. Măsurile asigurătorii ---> 10 RON.
11. Contestația în anulare ---> 10 RON.
12. Revizuirea ---> 10 RON.
13. Acțiuni în grănițuire care nu privesc și revendicarea ---> 19 RON.
14. Cereri de strămutare ---> 4 RON.
15. Investirea cu formulă executorie ---> 4 RON.
16. Încuviințarea executării silite ---> 10 RON.
17. Somația de plată ---> 39 RON.
18. Eliberare de copii legalizate sau cu mențiunea definitivă de pe hotărârile judecătorești ---> 2 RON.
19. Eliberarea de certificate ---> 1 RON.
20. Cereri de divorț ---> 39 RON.
21. Cereri de stabilirea locuinței minorilor, de încredințare a acestora sau de stabilire a numelui minorilor ---> 6 RON.
22. Plângeri împotriva refuzului executorului de a îndeplini un act sau de a efectua o executare ---> 8 RON.
23. Toate celelalte acțiuni și cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii ---> 8 RON.

 

1. Cereri al căror obiect nu depășește 100 RON, precum și cererile cu obiect nepatrimonial ---> 0,3 RON;
2. Cereri al căror obiect se cuprinde între 100,01 RON și 1.000 RON ---> 1,5 RON;
3. Cereri al căror obiect se cuprinde între 1.000,01 RON și 10.000 RON ---> 3 RON;
4. Cereri al căror obiect depășește 10.000 RON ---> 5 RON

*
*
Atlas judiciar  • FAQ  • Contact
*
Contorizare vizite
eXTReMe Tracker
Curtea de Apel Pitești - site-ul oficial Tribunalul Argeș - site-ul oficial Judecătoria Pitești - site-ul oficial